بیوگرافی

mojtaba shah abadi farahani

 

نام: مجتبا

نام خانوادگی: شاه آبادی فراهانی

متولد: 01/01/1354

مدرک تحصیلی: کارشناس زبان و ادبیات فارسی

محل تولد: شهرری

گزارش تخلف
بعدی